• True to Craft

  Complete Turn Key aanpak tot aan de oplevering

 • Homepage Slider 03

  Werkt altijd volgens de geldende wet- en regelgeving

 • Homepage Slider 04

  Specialist in complexe projecten in een operationele omgeving

 • Homepage Slider 05

  Specialist in complexe projecten en maritieme objecten

 • Asbest retail

  Complete Turn Key aanpak tot aan de oplevering, speciaal voor de retail

Vooruitstrevend in Total Care sloop- en (asbest) saneringswerkzaamheden

Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken BV (VLZS) is een aannemer die is gespecialiseerd in Total Care Sloopwerken en saneringswerken. Dat doen we middels twee gespecialiseerde divisies. Kern van ons werk is: alles regelen voor de klant. We hebben een hoge mate van expertise en kunnen daardoor snel en vakkundig alles van planning tot oplevering volledig regelen.


Lees meer

Bezoekadres:
Venenweg 6
1161 AK Zwanenburg

Postadres:
Postbus 50
1160 AB Zwanenburg

Bel voor advies en informatie:

+ 31 (0)20 - 497 23 85

Vooruitstrevend in:

 • Sloopwerkzaamheden
 • Asbestverwijdering
 • Bodem- en watersanering
 • Juist ook in operationele omgeving

Lees meer

Vooruitstrevend voor:

 • Bouw / Projectontwikkelaars / Industrie
 • Retail / Supermarktketens
 • Luchtvaart / Maritiem & Offshore
 • Gezondheidszorg / Overheden / Non-profit
 • Cultureel erfgoed / Bijzondere objecten
 • Financiële en Justitiële instellingen
 • Infrastructuur

Onze projecten:

Speciaal voor de retail:
Groot in werkzaamheden in operationele omgeving. Geen hinder voor uw winkel- of bedrijfsvoering!

Als het bedrijf of de instelling niet dicht kan, kunnen wij door onze ervaring en onze werkwijze wel slopen en saneren. VLZS is bij uitstek partner voor sloop- en saneringswerk en asbestverwijdering in een operationele omgeving. Ideaal voor retail, openbare voorzieningen en 24/7 (logistieke) bedrijven.


Onze innovatieve oplossingen:

Stof- en geluidsarm slopen

We houden blootstel-metingen, gebruiken goede filters op stof-afzuigers die fijnstof kunnen tegenhouden, hebben vernevelaars op de werkplekken, werken met gereedschap met stofafzuiging bij de bron en zorgen voor adembescherming bij direct contact.

Lees meer

Hergebruik materialen

Bijna 100% van de materialen die afkomstig zijn van sloop kunnen we hergebruiken binnen onze procesmatige aanpak. Dat kan middels direct hergebruik maar ook via bewerking waarna een nieuwe product ontstaat.

Lees meer

Volledig geoutilleerde slooptrailer

VLZS heeft als enige aannemer een speciale slooptrailer. In deze door ons zelf ontwikkelde trailer zit alles om een winkel- of bedrijfsruimte volledig leeg te kunnen slopen in een kort tijdsbestek.

Lees meer

Van vier naar vierentwintig afvalstromen

Traditionele slopers werken met vier afvalstromen: hout, BSA, ferro en steenachtig materiaal. VLZS werkt standaard met vierentwintig afvalstromen. Dat vraagt nauwkeurigheid en vakmanschap.

Lees meer

Kwaliteitswaarborg en zorg voor de leefomgeving

Duurzaamheid vinden we belangrijk. Daar handelen we ook altijd naar. Aan duurzaam slopen ligt geen wetgeving ten grondslag. VLZS is gecertificeerd middels SVMS-007. Daarmee hebben we duurzaam slopen geborgd binnen onze organisatie.

Lees meer

Veiligheid en risicomanagement

Risico's zijn er om zo klein mogelijk te houden. Risicomanagement is daarom vast onderdeel van onze planmatige aanpak. Met onze klanten spreken we stap-voor-stap alle risico's door. Risico's op gebied van calamiteiten, tijdsdruk, personele inzet, vervuiling en ga zo maar door. Alle aspecten die met de opdracht te maken hebben en enig risico met zich mee kunnen brengen, worden in kaart gebracht en beoordeeld.

Lees meer

Bouwbesluit 2012: gescheiden inzameling vlakglas verplicht

Er valt op het gebied van duurzaamheid en klimaatdoelstellingen nog veel te verdienen als vlakglasafval bij sloop en renovatie apart wordt ingezameld en gerecycled. Ondanks dat het volgens het Bouwbesluit verplicht is om het apart van ander sloopafval af te voeren, wordt maar 25 procent van het vlakglas gescheiden gehouden.

Lees meer...

Per 1 juli bouw- en sloopvrijstelling van de natuurvergunningsplicht

De Wet Stikstofreductie en natuurverbetering treedt op 1 juli 2021 in werking. Bij tijdelijke stikstofemissie als gevolg van sloopprojecten is daardoor geen natuurvergunning meer nodig.

Lees meer...

Schiphol 'op stoom' met uitbreidingsplannen

wij zijn een van de bouwpartners die op Schiphol werken aan de uitbreidingsplannen: het bouwen van een tijdelijke vertrekhal, een nieuwe pier en terminal en we zijn er trots op dat de werkzaamheden naar tevredenheid en "op stoom" verlopen!

Lees meer...

Van Leeuwen Zwanenburg

Sloopwerken B.V. /// Total Care Sloop- en saneringswerkzaamheden
Facilities B.V. /// Total Care Asbest saneringswerkzaamheden

Bezoekadres:
Venenweg 6
1161 AK Zwanenburg
T. +31 (0)20 - 497 23 85
F. +31 (0)20 - 497 40 34
E. info@vlzs.nl

Postadres:
Postbus 50
1160 AB Zwanenburg