Bel voor advies en informatie:

+ 31 (0)20 - 497 23 85

Bezoekadres:
Venenweg 6
1161 AK Zwanenburg
Postadres:
Postbus 50
1160 AB Zwanenburg
 • 01
 • 02
 • Afvoeren Maritiem

Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken B.V.

VLZS verricht binnen deze divisie alle soorten sloopwerkzaamheden en bodem- en grondwerken. We bieden een totaaloplossing. Ieder type sloopwerk in elke branche kunnen wij realiseren.

Denkt u hierbij aan het volledig slopen van gebouwen en objecten, renovatiesloop, grondwerk, bodemsanering, betonboren en betonzagen. Wij werken voor de bouwsector, retail- en supermarktketens, luchtvaartsector, ziekenhuizen, maritiem en offshore, industrie, overheden, onderwijssector, e.a. We werken schoon en snel, met eigen modern materieel.

Rekening houden met de omgeving

Sloop- en saneringswerk moet uitgevoerd worden waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving. We werken vanuit een overlast-beperkende gedachte. Continuïteit van uw bedrijfsvoering, snelheid en totale ontzorging voor u. Daarbij kan ook het volledig informeren van externe betrokken horen, zoals gebruikers van (naburige) panden, medewerkers maar ook van (semi-)overheden. Goed overleg met alle berokken partijen zorgt voor tevreden uitvoering van het werk.

Stofarm slopen

VLZS sloopt stofarm. Fijnstof is slecht voor mensen. Wij kiezen voor fijnstorm-arm slopen omdat fijnstof kankerverwekkend is. Ons personeel, onze klanten en de klanten van onze klanten willen wij hier niet mee in aanraking brengen. We houden blootstel-metingen, gebruiken goede filters op stof-afzuigers die fijnstof kunnen tegenhouden, hebben vernevelaars op de werkplekken, werken met gereedschap met stofafzuiging bij de bron en zorgen voor adembescherming bij direct contact.

Stoffenbalans en Footprintcalculatie

VLZS heeft zijn bouwkundige calculatie uitgebreid met een gevalideerde footprint per calculatiepost. Deze footprintcalculatie werd ontwikkeld, om u in het kader van de SVMS 007 en de CO2 Prestatieladder een mogelijkheid te geven op basis van feiten de bestemming van de uitkomende materialen te bepalen.
Met elk project wordt door evaluatie de nauwkeurigheid van het bronbestand verbeterd.

Met de footprintcalculator optimaliseren wij voor u de mix van scheidingsinspanning en de bestemming van de deelstromen.

Vooruitstrevend in:

 • Sloopwerkzaamheden
 • Asbestverwijdering
 • Bodem- en watersanering
 • Juist ook in operationele omgeving

Lees meer

Vooruitstrevend voor:

 • Bouw / Projectontwikkelaars / Industrie
 • Retail / Supermarktketens
 • Luchtvaart / Maritiem & Offshore
 • Gezondheidszorg / Overheden / Non-profit
 • Cultureel erfgoed / Bijzondere objecten
 • Financiële en Justitiële instellingen
 • Infrastructuur

Van Leeuwen Zwanenburg

Sloopwerken B.V. /// Total Care Sloop- en saneringswerkzaamheden
Facilities B.V. /// Total Care Asbest saneringswerkzaamheden

Bezoekadres:
Venenweg 6
1161 AK Zwanenburg
T. +31 (0)20 - 497 23 85
F. +31 (0)20 - 497 40 34
E. info@vlzs.nl

Postadres:
Postbus 50
1160 AB Zwanenburg