Bel voor advies en informatie:

+ 31 (0)20 - 497 23 85

Bezoekadres:
Venenweg 6
1161 AK Zwanenburg
Postadres:
Postbus 50
1160 AB Zwanenburg

CO2 footprint

Duurzaamheid in de bedrijfsvoering van Van Leeuwen Zwanenburg, jaarrapport 2023

Van Leeuwen Zwanenburg heeft drie werkmaatschappijen onder een holding M. van Leeuwen Beheer, waar energiemanagement een bijdrage levert aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering te weten:

 • Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken B.V.;
 • Van Leeuwen Zwanenburg Facilities B.V. en
 • VLZS Airportservices B.V. 

Duurzaamheid in de bedrijfsvoering van VLZ
Renovatiesloop vereist het kunnen werken op de vierkante meter. Het is ook voornamelijk inpandig. Dat leidde reeds in 2006 tot het nadenken over een elektrisch aangedreven minigraver, in samenwerking met een werktuigbouwer. Het voorkomen van blootstelling van werknemers, aan DME, Dieselmotor emissie was de oorspronkelijke reden om tot elektrificatie over te gaan, Arbeidsgezondheidsredenen dus.

Behalve deze transitie omwille van arbeidsomstandigheden, is er nog een omschakeling geweest en dat is het afstappen van diesel aangedreven persluchtcompressoren voor de aandrijving van pneumatische sloophamers, die werden vervangen door elektrisch aangedreven exemplaren vanaf 2017 en wellicht de meest ingrijpende transitie is geweest het vervangen van de vele 1000 Watt halogeen bouwlampen door 60 Watt LED vanaf 2018. In de winter is Halogeen verlichting aangenaam, maar het warmte verlies is, ook ten opzichte van de lichtopbrengst een positief Arbeidsomstandigheden aspect van de transitie. Een reductie op stroomgebruik van ca. 90% en een mindere belasting van het bouwstroomnet van de opdrachtgever vergroot de betrouwbaarheid van de bouwstroomvoorziening.

Win win
Vermindering van dieselverbranding en daarmee de reductie aan blootstelling van werknemers is een win win situatie. Dat dit een bijkomend voordeel had op energieverbruik, was in die tijd nog niet in beeld omdat de vereiste vermogens moesten worden geleverd door diesel gedreven generatoren. Tot dan is er sprake van een intuïtieve benadering door de ondernemer van de elektrificatie, die heeft geleid tot bewustzijn dat er niet alleen geëlektrificeerd werd vanwege arbeidsomstandigheden, maar dat dat ook positieve gevolgen had voor de energieconsumptie.
Als je dat als ondernemer dan consistent wilt doorvoeren in je bedrijfsvoering, moet je dat systematisch aanpakken.

Energiemanagement
Energiemanagement is dan na Kwaliteits-, Gezondheids-, Veiligheids- en Milieumanagement, de logische uitbreiding van de reeds bestaande structuur van het Bedrijfsvoeringssysteem. Het leent zich goed tot integratie en kostenbewustzijn.

Naast de ISO 9001, VCA, Ascert-norm voor asbestverwijdering, de SVMS 007 voor de sloop en de SIKB voor de bodemsaneringen is het CO2 Prestatieladder certificaat een logische aanvulling op deze reeks.

De Footprint van 2021 is tevens het referentiejaar:
Op basis van de energie inventarisatie werd de volgende footprint vastgesteld. Het verbeterplan is gebaseerd op 2020 als referentiejaar. VLZS is van mening dat ook uitbesteed transport tot haar footprint gerekend moet worden, dat betekent dat er een verschil is tussen deze weergave en de SKAO interpretatie.

Conclusie 2023 jaarrapport:
T.o.v. de reductiedoelstelling 2025 van 10% onder de footprint van 2020 werd in 2022 bereikt, voornamelijk door de vervanging van de TL verlichting in het kantoor en de kantine door LED. Deze trend heeft zich in 2023 doorgezet.

De belangrijkste slag die in 2022 is geslagen is de volledige doortelling van de LED verlichting in het kantoorgedeelte van het pand aan de Venenweg, dat heeft een reductie van ca. dertig procent van het elektriciteitsverbruik gerealiseerd. Die direct verzilverd werd in de teruggave van een aanzienlijk bedrag.

De footprint werd geverifieerd door de Certificatie Instelling op niveau 3.

Het energie reductieplan 2020-2025
Uit de energie-inventarisatie zijn reductiemogelijkheden af te leiden, deze reductiemogelijkheden zijn kwalitatief te beschrijven en kwantitatief vast te stellen. Voor de reductiedoelstelling over de komende vijf jaar zijn o.a. de volgende acties gepland.

Actiepunt 2024, de inkoop van uitbesteed transport gaan afmeten tegen de reductiedoelstellingen van de transporteurs.

Participatie
Om de strategische doelstellingen te realiseren is deelname aan kennis netwerken en branche initiatieven vereist, door kennis te delen komen we allemaal verder.

Wij zijn lid van de VERAS, deze branchevereniging heeft een “Branche-initiatief CO2 Prestatieladder”.

Daarnaast zijn wij lid van het kennisplatform AYOP dat in de Amsterdamse havenregio Aannemers, scholen, overheden en ontwerpers samenbrengt in relatie tot verduurzaming in het algemeen en de decommisioning van offshore constructies in het bijzonder.

De individuele doelstellingen zullen deels in de vaktrainingen worden benadrukt en concentreren zich op vergroting van het bewustzijn dat energiebesparing al in kleine details is te vinden. De kwantificatie van de reductie zal in de loop der tijd nauwkeuriger worden door het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen.

Initiatieven
De vervanging van het materieelbestand is in 2017 ingezet met BBT, elektrisch aangedreven en Accu-aangedreven bouwmachines. Met 2020 als referentiejaar blijft het bestand aan bestelbussen over voor vernieuwing.
Van Leeuwen Sloopwerken Zwanenburg ziet daarbij kans om volledig elektrische bussen in te gaan zetten op enkele van haar permanente onderhoudscontracten.
Bij de vervanging van de lease auto’s is inmiddels de infasering van hybride en elektrische  personenauto’s gestart, deze initiatieven zullen zeker leiden tot een verder gaande reductie dan in het Energie reductieplan  2020-2025 zijn opgenomen.

Corona
Twee jaar Corona en vervolgens een energiecrisis weerhouden VLZS er niet van de ingezette transitie te vervolgen, zij het dat er gedurende twee jaar zich een situatie van “bijzondere bedrijfsvoering” heeft voorgedaan.

Communicatie
Van Leeuwen Zwanenbrug Sloopwerken communiceert haar beleid en doelstellingen en initiatieven ten minste op de hieronder staande wijze naar haar belanghebbende partijen.

Aanvullende informatie of detaillering zijn te vinden op de website van www.skao.nl  of onze landingspagina https://skao.nl/certificaathouders/1759

Vooruitstrevend in:

 • Sloopwerkzaamheden
 • Asbestverwijdering
 • Bodem- en watersanering
 • Juist ook in operationele omgeving

Lees meer

Vooruitstrevend voor:

 • Bouw / Projectontwikkelaars / Industrie
 • Retail / Supermarktketens
 • Luchtvaart / Maritiem & Offshore
 • Gezondheidszorg / Overheden / Non-profit
 • Cultureel erfgoed / Bijzondere objecten
 • Financiële en Justitiële instellingen
 • Infrastructuur

Bezoekadres:
Venenweg 6
1161 AK Zwanenburg
T. +31 (0)20 - 497 23 85
F. +31 (0)20 - 497 40 34
E. info@vlzs.nl

Postadres:
Postbus 50
1160 AB Zwanenburg